Kálvária Cukrászda

Elérhetőségeink:

+36-30-278-2510 szegedrendeles@kalvariacukraszda.hu 6725 Szeged, Kálvária tér 32.

KÖVESS MINKET KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

Kép címe

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

  1. Jelen ÁSZF tartalmazza a K és M Kft., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1.1. A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: K és M Kft.
A szolgáltató székhelye: 6725 Szeged, Veresács u. 3.
A szolgáltató ÁSZF-fel érintett telephelye: 6725 Szeged, Kálvária tér 32.
A szolgáltató elérhetősége (tel., e-mail): 06-30-239-7304,

iroda@kalvariacukraszda.hu

Cégjegyzékszáma: 06-09-000696
A bejegyző hatóság megnevezése: Csongrád-Csanád Megyei Bíróság

mint cégbíróság

Engedélyköteles tevékenység megnevezése: 5610 Éttermi mozgó vendéglátás

A fentit bejegyző hatóság megnevezése:        Csongrád-Csanád Megyei

Kormányhivatal Szegedi Járási

Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és

Állategészségügyi Osztály

Adószáma: 10511109-2-06
Szakmai kamarák megnevezése: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Weboldal címe: www.kalvariacukraszda.hu és https://www.szegedicukraszda.info

1.2. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: BlazeArts Kft.
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.
Lev. cím: 6090 Kunszentmiklós, Pf. 28.
Cégj.szám: 03-09-109150
Adószám: 12539833-2-03

1.3. Weboldal jellege: tájékoztató jellegű, kapcsolatteremtő, webáruház

1.4. A szerződés nyelve: magyar

1.5. Jogszabályi háttér

Jelen szabályzat a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletet alapul véve készült.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.6. A szerződésben használt kifejezések értelmezése

ÁSZF: Általános szerződési feltételek Szolgáltató: K és M Kft.

Megrendelő: a K és M Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az édesipari termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.

Weboldal: a K és M Kft. által üzemeltetett www.kalvariacukraszda.hu, https://www.szegedicukraszda.info elérési cím alatt található weboldal. Termék(ek): A Weboldalon található édesipari termékek és kiegészítők.

ÁFA: Általános Forgalmi Adó

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet

1.7. A szerződés hatálya

Területi hatály: A szabályzat kiterjed a Kft. Által üzemeltetett honlapon árusított termékekkel kapcsolatos minden tranzakcióra.

Időbeli hatály: Jelen szabályzat 2021. 06. 23-án lép érvénybe, és módosításig, vagy visszavonásig érvényes.

Tárgyi hatály: A Szolgáltató és az Megrendelő megállapodnak, hogy a Kft. által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.

1.8. Szerzői jogok

Felhívjuk a tisztelt látogatók, vásárlók figyelmét, hogy a honlapon található fényképek, cikkek a Kft. szellemi termékei, és mint olyan, szerzői jogok védelme alatt állnak. Azok tárolása, felhasználása, megosztása semmilyen formában nem engedélyezett.

1.9. Rendelkezésre állás

Amennyiben kétoldalú kommunikációra van szükség, a fenti kapcsolattartási formákon jelezze azt. A Kft. Fenntartja magának a jogot, hogy 48 órán belül reagáljon a megkeresésekre.

1.10. Adatkezelési szabályok

A személyes adatok védelme érdekében a K és M Kft. Adatkezelési szabályzatot hozott létre, melynek a látogatókra vonatkozó tájékoztatóját jelen honlap lábrészében találnak meg. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés korlátozásához és megszüntetéséhez való jogát a fenti elérhetőségeken gyakorolhatja.

2.     Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Kft. Által üzemeltetett online felületen a vásárlóknak lehetősége van a Szolgáltató által készített, forgalmazott édesipari termékek megvásárlására.

A megjelenített termékek nemcsak online, hanem személyesen is megvásárolhatók a Kft. Telephelyén üzemeltetett cukrászdában.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2.1. A rendelés menete

A weboldalon történő vásárláshoz nem szükséges az előzetes regisztráció, ugyanakkor a későbbi vásárlás gördülékenyebb lebonyolítása miatt ajánlott.

Első lépés a megrendelni kívánt termék mellett lévő kosárra való kattintás, majd a termékhez kapcsolódó egyebek kiválasztása. Ekkor lehetőség van a vásárlás folytatására, vagy a befejezésre. A kosár megtekintése, ellenőrzése után, tovább a pénztárhoz, számlázási, szállítási adatok megadása, fizetés kiválasztása, megrendelés elküldése.

A megrendelő az online felületen a termékek ellenértékét előre utalással, vagy utánvétes tranzakcióval is kiegyenlítheti. Amennyiben online tranzakcióval valósul meg a fizetés, az ebből származó adatok védelmére a Szolgáltató által kidolgozott adatvédelmi szabályzatban foglaltak az irányadók.

A termékek ára minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t (Általános Forgalmi Adót), ugyanakkor a csomagolási és szállítási költségeket nem, azokat minden esetben a rendelés utolsó stádiumában, a pontos szállítási mód kiválasztása után közli. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

A megrendelő a “Rendelés elküldése” gombra való kattintás mellett jelen ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával bízza meg a szolgáltatót a megrendelés teljesítésével.

A Szolgáltató részére beérkezett megrendelésről elektronikus levélben ad visszaigazolást a Megrendelőnek. A webshopon való megrendelést a Szolgáltató maximum 48 órán belül feldolgozza, visszaigazolja. Amennyiben ez nem történik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség, vagy a szerződési kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a Megrendelő adatbeviteli hibát követ el, a visszaigazolást követő 4 órán belül köteles azt a Szolgáltatónak jelezni, a fenti elérhetőségek egyikén. Amennyiben ez nem történik meg, a Szolgáltatót a félreértésekért felelősség nem terheli.

Ha a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék a Szolgáltató saját készletéből, vagy egyéb forrásból beszerezhető, elkészíthető, úgy a rendelést a Szolgáltató teljesíti.

Amennyiben a megrendelést a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha a Szolgáltató sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy a Szolgáltatót e tekintetben felelősség nem terheli.

2.2. Szállítási lehetőségek, árak

A szállítás a rendelés során megadott időintervallumban (minden nap 10-14 óra között) történik. Ettől eltérő szállítási időpontról előzetes egyeztetés és erről szólóan a Szolgáltató részéről visszaigazolás szükséges. A szállítást is a Kft. Végzi, az árakról a weboldalon található “Szállítási lehetőségek” menüpontban feljegyzettekből tájékozódhatnak a vásárlók. A területenként változó szállítási költségeket ezen szerződés 2. melléklete tartalmazza.

2.3. Csomagolási díjak

A sütemények, péksütemények csomagolási díját az ár tartalmazza. A tortadobozok árai: 250 Ft – 700 Ft ig terjed.

2.4. A megrendelés teljesítése

A weboldalon történő rendelés utolsó fázisában lehetőség van a teljesítési nap meghatározására, azonban felhívják a figyelmet arra, hogy akadályoztatás esetén fenntartják maguknak a jogot ennek módosításához. Minderről a visszaigazoló levélben adnak tájékoztatást.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

2.5. Elállástól való jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállástól való jogát a “d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében”.

2.6. Minőségi kifogás, szavatosság és panaszkezelés

A Szolgáltató minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre. Az általa elkészített termékek a hatályos jogszabályoknak és a HACCP előírásoknak megfelelő cukrászüzemben készülnek. A Szolgáltató minden termék esetében meghatározza az annak fogyaszthatóságára, minőségi idejének megőrzésére vonatkozó pontos dátumot, a tárolásra vonatkozó követelményeket. Az általa előállított termékek eltarthatósági idejére vonatkozó információkat az 1. sz. Melléklet tartalmazza.

Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő a Termék átvételétől számított 24 óráig jelezheti a Szolgáltatónak.

Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.

Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.

Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely apró eltérésekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az édesipari termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak!

A Szolgáltató rögzíti, hogy némely torta tartalmaz olyan díszítőelemeket, amelyek emberi fogyasztásra nem alkalmasak. Pl. művirág, szalag, gyertya, feliratos táblák, illetve több esetben a díszek egyéb segédeszközökkel (pl, pálcika, drót) kerül rögzítésre. A Megrendelő vállalja, hogy fokozottan figyel arra, hogy a torta mely részei nem alkalmasak fogyasztásra. Az ebből eredő esetlegesen adódó károkért, személyi sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

4.     Egyéb rendelkezések

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség illetékességét.

Kelt: Szeged, 2021. 06. 22.

  1. melléklet
TERMÉKEK MINŐSÉGMEGŐRZÉSI ÚTMUTATÓJA
Tejszínes sütemények, Desszert tálak, Joghurtosak           2-8°C 36 óra
Sajtrolók                                                                                2-8°C 36 óra
Mignonok, Torták, Szeletes sütemények, Habroló            2-8°C 48 óra
Krémesek, Rétesek, Mini szerelmes levelek 48 óra
Egyéb teasütemények, Tekercsek, Mézes teasütemények2-8°C 48 óra
Sós levelesek, Belga-tekercs 48 óra
Pékáru (croissant, buci, pogácsa, kalácsféle) 48 óra
Piték, Golyók 72 óra
Tappancs, Rákóczi túrós 2-8°C 72 óra
Fagylalt -18 – -8°C 72 óra
Sós omlósak 96 óra
Zserbó, Kálvária-teasütemény 96 óra
Limonádé, Grapefruitlé 2-8°C 96 óra
Csókok, Moscauer, Keleti csemege 120 óra
Linzerek, Kekszek 120 óra
Beiglik, Patkók 360 óra
Marcipánkészítmények, Habkarika 720 óra

 

  1. melléklet

Területekre vonatkozó szállítási díjak

Kiszállítási díjak irányítószám szerint Kiszállítás március 1-től
10.000 Ft alatt az alábbi irányítószámok alapján számoljuk fel a szállítási ktg-et alap száll. Időpont: 10.00 -14.00 óra között
1.000 Ft 6720 Belváros
1.000 Ft

1.000 Ft

6721

6722

Felsőváros

Belváros

10.000 Ft feletti rendelésnél ezekre a területekre
1.000 Ft

1.000 Ft

6723

6724

Tarján

Rókus

a szállítás INGYENES
1.000 Ft 6725 Móraváros
1.500 Ft 6710 Szentmihály
1.500 Ft 6726 Újszeged
1.500 Ft 6727 Petőfitelep 10 000 Ft feletti rendelésnél ezekre a területekre
1.500 Ft 6728 Béketelep a szállítás ingyenes
1.500 Ft 6729 Kecskéstelep
1.500 Ft 6753 Tápé
2.000 Ft

2.000 Ft

6757

6771

Röszke

Újszentiván

10.000 Ft feletti rendelésnél ezekre a területekre
1 000 Ft a kiszállítás
2.000 Ft 6791 Dorozsma

Sajnálom. A bejegyzések jelenlek zárolva vannak.